Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với dòng xe X30

Chính sách giảm 50% lệ  phí trước bạ theo nghị định số 70/2020/NĐ-CP,  ngày 28/6/2020 của chính phủ ban hành đối với ô [...]