Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn

Góp phần vào sự phát triển kinh tế gia đình, đất nước. Mỗi khách hàng mua xe của công ty Tây Đô phải là một người bạn đồng hành cùng phát triển. Trong vòng 5 năm tới phải đạt được ít nhất 3500 khách hàng.

Sứ mệnh

Mang lại cho khách hàng những giá trị lợi ích kinh tế cao nhất thông qua những sản phẩm mình trao tới tay khách hàng!

error: Content is protected !!